EarlyBirds

Home of Proud Golfers

from North West Territory of Scania

Latitude: N 55º 54' 21,96" Longitude: E 12º 48' 30,24"

Est. 2004

EARLYBIRDS är golfföreningen med högt i tak, god KOMPIS-anda. Tonen är och ska vara rå men HJÄRTLIG så väl på golfbanan som utanför. Nya medlemmar är alltid välkomna efter några spel som gäst. Nätetik gäller för alla inlägg i gästboken!
scriptkoder.com

EBWT är igång och för deltagande i

EBWT gäller i korta drag:

 

- Deltagaravgift EBWT = 100 kr

- EBWT-spelare har företräde till spel, övriga deltar i mån av plats

- Lägesförbättring (inom en radie på 50 cm, dock ej närmre hål) över hela spelfältet med undantag för vattenhinder

- Inga skänkta puttar! Bollen ska hålas ut på varje hål.

 

Anmälan till EBWT görs i Gästboken och avgiften kan betalas kontant till Jonas Ripa eller så Swishar man till 0761 957541.

EarlyBirds hemmabana

Gynna gärna våra sponsorer