Anmälningslista

BT&TP alway's on next tee


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Erikstorp 24/8

Anmärkning

Tommy Persson

Bengt Tengvall


Tommy Wallgren


Micke Westerberg


Mats Gullberg


Anders K Stål


Ingmar Hansson


Bengt Sjöholm


Anders Larsson


Magnus Johnsson


Peter Nordh


ThomasVeberg


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Hildsesborg 31/8

Anmärkning
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Hildesborg 7/9

Anmärkning
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Ringenäs 13-14/9

Anmärkning

Thomas Veberg

Båda dagarna

Mats Gullberg

Båda dagarna

Jan Persson

Båda dagarna

Anders Larsson

Roddare

Peter Nordh

Båda dagarna

Bengt Sjöholm

Rodare

Tommy Wallgren

Båda dagarna

Alve Pålsson

Båda dagarna

Anders K Stål

Bara lördag

Jonas Molin

Bara lördag

Magnus Johnsson

Båda Dagarna

Tommy Persson

Båda dagarna

Leif Nilsson

Bara lördag

Micke Westerlund

Bara Lördag
Hildesborg 5/10

AnmärkningErikstorp 12/10

AnmärkningHildesborg 21/9 LAG

AnmärkningErikstorp 28/9

AnmärkningHildesborg 19/10

Anmärkning
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

GRAND FINAL 26/10

Erikstorp

TURA 

RÄTT NR

Tommy Persson