EarlyBirds

Home of Proud Golfers

from North West Territory of Scania

Latitude: N 55º 54' 21,96" Longitude: E 12º 48' 30,24"

Est. 2004

EarlyBirds Styrelse och förtroendevalda 2018

 

Ordförande: Mats Gullberg *

 

Sekreterare: Lars Mikael Andersson

 

Kassör: Alve Pålsson

 

Ledamot: Leif Nilsson

 

Ledamot: Sven Jönsson

 

Tävlingsledare: Mats Gullberg (med assist Jonas Ripa)

* 17/7 t.om årsmötet 2019

Övriga

 

Festkommitté: Sven Jönsson och Stefan Bengtsson på ett år.

 

Koordinator: Mikael Westerlund på ett år.

 

Webansvariga: Tommy Persson och Jonas Ripa på ett år.

 

Reseledare: Christer Hagsund och Stefan Bengtsson på ett år.

 

Valberedning: Mats Gullberg, Tommy Persson och Bengt Tengvall på ett år.