EarlyBirds

Home of Proud Golfers

from North West Territory of Scania

Latitude: N 55º 54' 21,96" Longitude: E 12º 48' 30,24"

Est. 2004

 

Tack för ett trevligt, och bra Årsmöte 20 januari 2018

 

Tackar för alla förslag, inspel och synpunkter.

 

15 glada Early Birdsare (inklusive 2 från styrelsen) tog bl.a. följande beslut:

 

- Omval av Kassör på 2 år. Alve Pålsson (Ordförande och övriga funktionärer väljs 2019)

 

- Micke Westerlund är vald till Koordinatör (SAOL) till döden skiljer honom från Early Birds.

 

- Kassören rapporterade via ordförande om positiva siffror.

 

- Styrelsen fick ansvarsfrihet.

 

- Oförändrad medlemsavgift, dvs 600:-.

 

- Prispottens fördelning oförändrad under 2019,

 

- Vinnaren, tvåan, trean samt birdiepris får graverade Whiskeyglas.

 

- Gamebooken ska vara öppen under alla 18 hål.

 

- Slaggolf fortsatt tävlingsform.

 

- TL kommer att presentera lite olika spelformer innan EBST startar.

 

- Det beslutades att bortabanor inte får överstiga 500 kr i greenfee. Undantag från detta kan göras på högkvalitets banor.

 

- Mötet valde att utöka "Bortabansriggare" för övernattning med Bengt Sjöholm och Anders Larsson.

 

- Det har kommit en förfrågan om att EarlyBirds och Sopotgänget ska göra gemensam sak på Helsingörs GK.

 

- Jonas Molin fick ansvaret att kontakta andra Golfgäng från Landskrona GK för kanske arrangera en två dagars Ryder Cup.

 

- Under 2019 kommer vi att köra en rak serie så FedEx läggs i träda.

 

- För att speeda upp runderna och om plats finnes föreslogs att vi skulle försöka att köra trebollar.

 

- Styrelsen och alla närvarande tackade Thomas Veberg för de fina dekalerna han skänkt till EB, Sr har dom för utdelning.

 

- EarlyBirds startider blir som tidigare år.

 

- De motioner som inkommit behandlades och och diskuterades på ett bra sätt.

 

- Tävlingsledningen, kommer med hjälp av Jonas Ripa och Mats Gullberg, leverera resultat och information på samma fina sätt under 2018.

 

Med detta tackar vi medlemmar Anders Mr Persson som mötesordförande och en fin soppa med dryck. Må 2018 bli ett bra golfår då vi har full

tillgång till Eriksorp och Hildesborgs sträckningarna,

 

 

Vid pennan

 

Sr Tommy Persson