EarlyBirds

Home of Proud Golfers

from North West Territory of Scania

Latitude: N 55º 54' 21,96" Longitude: E 12º 48' 30,24"

Est. 2004

EarlyBirds Stadgar och regler

 

Föreningens huvudsakliga ändamål:

 

Att utöva golfspel under trevliga sociala former samt samkväm, resor och klubbutbyte.

 

Säsongsstart: Månadsskiftet Mars/April och spel pågår till månadsskiftet Oktober/November.

 

Medlemsavgiften: Skall vara inbetald senast den 15 Januari för spel under samma år.

 

Årsmötet: Hålls under Januari månad och bestämmer bl.a. nästa års medlemsavgift.

 

Styrelsen: Bör bestå av 5 st. ledamöter inkl. tävlingsledare. Dessa väljs på 2 år med förskjutning så att Ordf. och kassör inte väljs samma år. (2 st. första året på 1 år, 3 st. första året på 2 år)

Vid årsmötet väljs: Delar av Styrelse, Tävlingsledare, Koordinator, Webbmaster, Festkommitté, Reseledare samt Valberedning.

 

Medlemmar: skall kunna lämna förslag och önskemål till styrelsen senast 14 dagar innan årsmötet.

 

Tävlingsledare: Beslutar om spelformer, poängfördelning, spelschema, samt banor som skall spelas.

 

Prispott: Skall vara hälften av medlemsintäkterna och fördelning sker av styrelsen innan säsong startar.

 

Styrelsen hanterar uppkomna frågor under årets gång.

 

Medlemsantalet skall vara max 35 st.

 

Nya medlemmar: Får tillträde i mån av plats. 2 st. gästrundor skall spelas och efter detta bedömer medlemmar och styrelsen om medlemskap beviljas.

 

Gästspel: Accepteras om det inte är fullbokat torsdag kväll, medlemmar går alltid före gäst.

 

Svenska Golfförbundets tävlingsregler gäller vid allt spel.