EarlyBirds, Landskronas stolthet. Det glada golfgänget med högt till tak och nära till skratt

Årsmötet 2021 sker lördagen den 23 januari. Återkommer med tid. Platsen är inte bestämd med tanke på rådande pandemi.

Valberedningen tar INTE emot några förslag till förändring av nuvarande besättning.

Använde den mörka årstiden med att komma med förslag på årsmötet