EarlyBirds Home of Proud Golfers 

EarlyBirds Stadgar och regler


Föreningens huvudsakliga ändamål:


Att utöva golfspel under trevliga sociala former samt samkväm, resor och klubbutbyte.


Säsongsstart: Månadsskiftet Mars/April och spel pågår till månadsskiftet Oktober/November.


Medlemsavgiften: Skall vara inbetald senast den 15 Januari för spel under samma år.


Årsmötet: Hålls under Januari månad och bestämmer bl.a. nästa års medlemsavgift.


Styrelsen: Bör bestå av 5 st. ledamöter inkl. tävlingsledare. Dessa väljs på 2 år med förskjutning så att Ordf. och kassör inte väljs samma år. (2 st. första året på 1 år, 3 st. första året på 2 år)

 

Vid årsmötet väljs: Delar av Styrelse, Tävlingsledare, Koordinator, Webbmaster, Festkommitté, Reseledare samt Valberedning.


Medlemmar: skall kunna lämna förslag och önskemål till styrelsen senast 14 dagar innan årsmötet.


Tävlingsledare: Beslutar om spelformer, poängfördelning, spelschema, samt banor som skall spelas.


Prispott: Skall vara hälften av medlemsintäkterna och fördelning sker av styrelsen innan säsong startar.


Styrelsen hanterar uppkomna frågor under årets gång.


Medlemsantalet skall vara max 35 st.


Nya medlemmar: Får tillträde i mån av plats. 2 st. gästrundor skall spelas och efter detta bedömer medlemmar och styrelsen om medlemskap beviljas.


Gästspel: Accepteras om det inte är fullbokat torsdag kväll, medlemmar går alltid före gäst.


Svenska Golfförbundets tävlingsregler gäller vid allt spel.