EarlyBirds Home of Proud Golfers 

EarlyBirds Styrelse och förtroendevalda 2021


Ordförande: Mats Gullberg


Sekreterare: Magnus Johnsson


Kassör: Tf Magnus Johnsson


Ledamot: Leif Nilsson


Ledamot: Jonas Molin


Tävlingsledare: Mats Gullberg (med assist av Magnus Johnsson)


Övriga


Festkommitté: ?? på ett år.


Koordinator: Mikael Westerlund på ett år.


Webansvariga: Magnus Johnsson på ett år.


Reseledare: Anders L och Bengt S på ett år.


Valberedning: Sven Jönsson och Bengt Tengvall på ett år.