EarlyBirds Home of Proud Golfers

Earlybirds gästbok är en viktig komponent i vårt golfgäng. Alltid högt till tak men vi kräver nätetik.

Vår eminente tävlingsledare Mats Gullberg bokar alltid inledningsvis fyra tider.  Anmälan ska vara inne i god tid vilket öppnar möjligheter för att boka ytterligare tider om vi blir fler än sexton.

Walle roddar gästboken så var snäll mot honom!

Anmälan till nästa veckas spel ska göras på söndagen tidigast kl 12

Kontrollera Anmälningslistan

så du är med