EarlyBirds Home of Proud Golfers

Anmälningslista

Anmälan till nästa veckas spel ska tidigast göras på söndagen efter lördagens runda

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Hildesborg 15 Augusti

Anmärkning

Bengt Sjöholm


Magnus Johnsson


Mats Sandberg


Jonas Molin

Mikael Westerlund


Alve Pålsson


Mats Gullberg


Peter Nordh


Jonas Ripa

Tommy Wallgren

Sven Jönsson


Bengt Tengvall


Leif Nilsson

Ingmar Hansson


Tommy Persson
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Åhus 12 September

Anmärkning

Jan Persson

Sover över spelar lördag

Magnus Johnsson

Extra allt

Sven Jönsson

Extra allt

Bengt Sjöholm

Extra allt

Anders Larsson

Extra allt

Peter Nordh

Extra allt

Peter Renwall

Extra alltR

1

2

3

4

-

5

6

7

8

9

-

10

11

12

13

-

14

15

16

17

-

18

19

20

21

22

-

23

24

25

26

-


27

28

29

30

31

SPELSCHEMA 2020

Anmärkning

April


4

Erikstorp

11

Hildesborg

18

Erikstorp

25

Hildesborg

Maj


2

Skyrup

9

Hildesborg

16

Erikstorp

23

Erikstorp

30

Hildesborg

Juni


6

Erikstorp

13

Hildesborg

20 Scramble

Erikstorp

27

Erikstorp

Juli


4

Hildesborg

11

Erikstorp

18

Hildesborg

25

Erikstorp

Augusti

1

Hildesborg

8

Erikstorp

15

Hildesborg

22

Erikstorp

29

Hildesborg

September

5

Erikstorp

12

Åhus

19

Erikstorp

26

Hildesborg

Oktober

3

Erikstorp

10

Hildesborg

17

Eriksborg

24

Hildesborg

31

AVSLUTNING